راهنمای ثبت نام در سامانه و نحوه تکمیل فرآیند ثبت نام  باساکارت و تسهیلات

مرحله اول _ ثبت نام
ثبت نام
برای در خواست تسهیلات و باساکارت ابتدا در سایت ثبت نام نمائید.
مرحله اول _ ثبت نام
مرحله دوم _ ورود
ورود
سپس با نام کاربری (کد ملی) و کلمه عبوری که در هنگام ثبت نام برگزیدید،وارد سایت شوید.
مرحله دوم _ ورود
مرحله سوم _ استعلام تخصیص تسهیلات و باساکارت
استعلام تخصیص تسهیلات و باساکارت
در این مرحله با وارد کردن اطلاعات شخصی و بانکی درخواست خود را برای دریافت باساکارت و تسهیلات به ثبت رسانید
مرحله سوم _ استعلام تخصیص تسهیلات و باساکارت
مرحله چهارم _ وضعیت استعلام
وضعیت استعلام
- در بخش وضعیت استعلام،مراحل پیشرفت درخواست خود را پیگیری کنید، در این قسمت وضعیت درخواست شما در صورت طی روال طبیعی و در صورت عدم نقص پارامترهای لازم جهت اختصاص باساکارت و تسهیلات مراحل زیر را سپری خواهد کرد:

صف بررسی > پرداخت هزینه باساکارت > بررسی وجه پرداخت شده > اتمام فرآیند

- در صورت احتیاج بودن به ویرایش مشخصات کاربری شما به مرحله ویرایش اطلاعات هدایت می شوید.

- در صورت عدم تایید صلاحیت درخواست شما به طور کامل لغو خواهد شد.
مرحله چهارم _ وضعیت استعلام
مرحله پنجم _ صف بررسی
صف بررسی
در این مرحله شما فرم درخواست خود را تکمیل و ارسال کرده ایدو منتظر پیام های بعدی مدیر سامانه هستید
مرحله پنجم _ صف بررسی
مرحله ششم _ پرداخت
پرداخت هزینه باساکارت
در این مرحله کلیه مشخصات و پارامترهای مورد نظر برای ارسال به بانک مربوطه مورد تایید مدیر رسیده و شما می بایست مبلغ صدور باساکارت را پرداخت نمایید،در این مرحله شما از نوع خدمتی که به شما تخصیص پیدا کرده است مطلع می شوید بدین صورت که در هنگام پرداخت وضعیت استعلام شما با دو مقدار باساکارت و باساکارت و استعلام نمایش داده می شود
مرحله ششم _ پرداخت
مرحله هفتم _ بررسی وجه پرداخت شده
بررسی وجه پرداخت شده
در این مرحله صحت پرداخت کاربر توسط مدیر سایت بررسی می شود
مرحله هفتم _ بررسی وجه پرداخت شده
مرحله هشتم _ اتمام فرآیند
اتمام فرآیند
در این مرحله کلیه اطلاعات و فرآیند پرداخت شما به تایید مدیر سایت رسیده مراحل تکمیل شده است.
مرحله هشتم _ اتمام فرآیند

راهنمای نحوه تکمیل فرآیند ثبت نام  باساکارت و تسهیلات

مراحل فرآیند استعلام
مراحل فرآیند استعلام
مراحل فرآیند استعلام باساکارت و تسهیلات پس از درخواست کاربر به شرح زیر است:

- صف بررسی
- ویرایش اطلاعات
- پرداخت
- بررسی پرداخت
- تکمیل فرآیند
مراحل فرآیند استعلام
مرحله اول _ صف بررسی
صف بررسی
فرم کاربر پس از ارسال و ثبت استعلام در بخش فرآیند و صندوق ورودی قرار می گیرد و در اولین مرحله در صف بررسی قرار می گیرد
مرحله اول _ صف بررسی
مرحله دوم _ ویرایش اطلاعات
ویرایش اطلاعات
در صورتی که اطلاعات کاربر احتیاج به ویرایش دارد لازم است پشتیبان با مراجعه به بخش فرآیند فرم استعلام و اضافه نمودن کاربر موردنظر به بخش کارگذاران و همچنین مشخص نمودن زمینه های مورد نظر جهت ویرایش سپس فرآیند فرم را در بخش صندوق ورودی از مرحله صف بررسی به ویرایش اطلاعات تغییر داده و این مرحله را به فرم اعمال کند،لازم به ذکر است در هر کدام یک از مراحل پشتیبان می تواند یادداشتی برای کاربر ارسال نماید
مرحله دوم _ ویرایش اطلاعات
مرحله سوم _ پرداخت
پرداخت
در صورت صحیح بودن اطلاعات کاربر را باید به این مرحله منتقل کرد و نیز باید مبلغی را به عنوان هزینه باساکارت پرداخت نماید و ادمین در این مرحله باید در فرم کاربر وضعیت کاربر را به باساکارت و باساکارت و تسهیلات تغییر دهد تا این مرحله و لینک آن به صورت خودکار فعال شود، این مرحله بعد از یک روز به صورت خودکار منقضی شده و به مرحله بررسی پرداخت منتقل می شود.
مرحله سوم _ پرداخت
مرحله چهارم _ بررسی پرداخت
بررسی پرداخت
در این مرحله بررسی پرداخت یا عدم پرداخت توسط ادمین و در فرم پرداخت انجام شده و در صورت پرداخت موفق کاربر تایید شده و فرآیند وضعیت کاربر به تکمیل شده تغییر می یابد و در صورت عدم تایید به کاربر در این مورد یادداشتی ارسال شده و علت عدم تایید به وی توضیح داده می شود تا بنا بر واکنش کاربر یا دوباره به مرحله پرداخت بازگشته و یا این مرحله به طور کامل لغو می شود.
مرحله چهارم _ بررسی پرداخت